eyes eyes
image test

יואל רטנר, עו"ד ורו"ח ודורון מאוטנר, רו"ח ועו"ד *
בתאריך 18.5.14 נחתם הסכם פשרה (להלן :" הסכם" ) בין ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה ו-1,970 עובדי רפא"ל  (להלן: "עובדי המחקר") לבין החשב הכללי ורשות המיסים, בעניין שימוש פרטי ברכבי מאגר.
ההסכם שנחתם  קבע "שווי שימוש ברכב פרטני" בין עובדי רפאל ורשות המיסים, דהיינו תקנות שווי השימוש ברכב "עוגלו"  כדי למנוע פסיקה עקרונית בעניין זקיפת שווי שימוש רכב כלכלי.
תמצית ההסכם: "עובדי המחקר יחויבו בשווי שימוש רכב על פי תקנות שווי שימוש ברכב על בסיס היחסיות. לאמור: עובדי המחקר אשר רפא"ל מעמידה לרשותם רכבי מאגר, באופן שרכב המאגר מועמד לרשותם בתום יום העבודה ונמצא ברשותם עד למחרת, או מועמד לרשותם יום לפני יום העבודה ונמצא ברשותם עד למחרת, יחויבו  בשווי שימוש ברכב יחסי, כיחס שבין מספר ימי השימוש ברכב המאגר כאמור בחודש קלנדארי, לבין 30 ימים בחודש (1/30–3.33% )", בכפוף למספר תנאים שהעיקריים שבהם:
1.   רכב המאגר לא יועמד לרשות עובד מחקר למעלה מ - 10 ימי שימוש ברכב המאגר בחודש קלנדארי, ובכל מקרה רכב מאגר של רפא"ל לא יועמד לרשות עובד מחקר לתקופה העולה על 100 ימי שימוש ברכב מאגר בשנה קלנדארית, והכל אלא אם ניתן אישור מיוחד בכתב ממנכ"ל רפאל במקרה חריג של עובד מסוים.
2.   הועמד רכב מאגר של רפאל לרשות עובד מחקר למעלה מ- 10 ימי שימוש ברכב מאגר בחודש קלנדארי או למעלה מ- 100 ימי שימוש ברכב מאגר בשנה קלנדארית, ייזקף לעובד המחקר שווי שימוש מלא באותו חודש קלנדארי.
3.   רכב המאגר של רפאל לא יועמד לרשות עובדי המחקר בסופי שבוע (החל מיום שישי בבקר ועד ליום ראשון בבקר) או בחגים או בימי שבתון או בימי חופשה או בימי מחלה או בכל יום היעדרות מהעבודה.
כפי שנכתב בהסכם , "מבחינת דיני המס, חיוב עובד המחקר בשווי שימוש יחסי בשל רכב מאגר שהועמד לרשותו, הינו בשל טובת ההנאה הנצמחת בידו מהאפשרות שהרכב ישמשו באופן פרטי באותם ימים. הסכם זה נחתם בהתאם להוראות החוק והתקנות הנוגעים לחיוב במס בגין שווי שימוש ברכב התקפים ביום חתימתו".
בהסכם  נכתב במפורש " הסכם פשרה זה יחול אך ורק על עובדי המחקר ברפאל".
במכתבה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"ל  בכיר לשומה וביקורת, למר מוטי אלישע , סגן בכיר לחשבות הכללית, מתאריך 24.6.14 בנושא "מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום", החליטה רשות המיסוי להכיל  את ההסכם לכל רכבי המאגר/איגום שמשרתים את כלל הגופים הממשלתיים, יחידות הסמך, החברות הממשלתיות  ועוד.
לאחר קריאת ההסכם והמכתב האמור נשאלות מספר שאלות:
1.   מי יפקח על מיקום של רכבי המאגר בסוף יום עבודה?
2.   האם ניתן לעקוב אחרי יישום שווי רכב יחסי ללא מערכת ניטור של הרכבים ( רמז, הפסיקה קבעה שחייבים התקן אלקטרוני ברכב)?
3.   מדוע מתעלם יישום ההסכם מהאפשרות לעקוב אחרי כמות הנסועה העסקית ויעדיה לצורך קביעת היקף השימוש הפרטי?
4.   האם עובד יכול לבחור את יום השימוש הפרטי  ברכב המאגר לפי צרכיו האישיים?
5.   האם אין מגבלה של נסיעות פרטיות בשימוש העובד ברכבי המאגר?
6.  האם החלת ההסכם על כל רכבי המאגר של הגופים הממשלתיים בלבד מהווה פגיעה בעקרון השוויון ויוצרת אפליה בלתי  חוקתית בין עובדי המדינה השונים לבין כלל העובדים במשק? 
ההסכם מהווה הודאה למעשה של רשות המסים והכרה בעובדה שתקנות שווי השימוש ברכב בניסוחן ומהותן כיום אינן נותנות מענה ופתרון צודק וכלכלי. כך, "פותחת רשות המיסים את הסכר" בדבר החלת התקנות כחזקות שאינן חלוטות, אשר ניתנות לסתירה, ככל שיוכח אחרת.      
על פני הדברים נראה כי  רשות המיסים  חתמה על הסכם עם עובדי המחקר, מתוך רצון להימנע  מהכרעה בה"פ 38987-07-12 ארגון סגל עובדי המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה נ' משרד האוצר – החשב בכללי ואח' (להלן : תובענה").
השאלה המשפטית שעמדה לדיון בתובענה, כפי שנוסחה על ידי כב' השופט רון סוקול [1]: "מה ההטבה שיש לצרף להכנסתו של כל עובד והאם העמדת רכב ממאגר רכבי המעביד, לנסיעות מוגדרות, מהווה הטבה הנכללת בהכנסת העבודה. עוד יהיה צריך לבחון את היחס בין הוראות הפקודה לתקנות שווי השימוש ולברר האם יש מקום להחיל על סוגיית זקיפת שווי השימוש את הוראות ניכוי הוצאות. עוד יש לבחון האם קביעת שווי השימוש יכולה להיעשות באופן יחסי לשימוש או שמא יש לעדיף מבחן ודאי ואחיד. לבסוף יהיה צורך לברר מה המשמעות הנוהל שהוסכם בין העובדים לרפאל להחניית הרכבים במגרשי חניה. כל אלה שאלות שאינן מצדיקות בירור פרטני אלא רצוי ונכון לבררן באופן כולל ביחס לכל העובדים ברפאל."
לסיכום , בפני רשות המסים עמדה האפשרות לקבל הכרעה משפטית בעניין חיוב שווי שימוש ברכב יחסי לאלפי עובדי המחקר של רפאל, אך שלא להפתעתנו נחתם  הסכם שווי שימוש רכב פרטני, תוך ניסיון שלא צלח של רשות המסים למנוע פרסום ההסכם מנישומים אחרים, כל זאת במחיקת  התובענה ובלא שנערך דיון מקיף ומעמיק בסוגיה  של חיוב שווי שימוש ברכב יחסי/כלכלי, סוגיה שמעסיקה מאות אלפי עובדים ונישומים.
*עו"ד ורו"ח יואל רטנר מתמחה במיסוי הוצאות אחזקת רכב ומיסוי שווי שימוש ברכב,   ומכהן כמנכ"ל הוצאה מוכרת בע"מ, המשווקת את השירות של יומן רכב ממוחשב, לחישוב שווי רכב כלכלי בגין השימוש הפרטי ברכב.
רו"ח ועו"ד דורון מאוטנר, רו"ח משנת 1981 . רו"ח מאוטנר שותף בסניף החיפאי של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', החבר ברשת העולמית Grant Thornton .


[1] ה"פ 38987-07-12 ארגון סגל עובדי המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה נ' משרד האוצר – החשב בכללי ואח' , סעיף 34 בהחלטה מיום 19.6.13.


שלח לחבר    גירסה להדפסה
     

 
צור קשר |
  SaveTax